Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Stammdaten


Allgemeine Stammdaten
Messstellenname OBERESSLINGEN WEHR UP
Messstellennummer 23800140
Gewässer NECKAR
Kilometer an der Wasserstraße 196.46 km
Betreiber WSA NECKAR, STANDORT STUTTGART
PNP (DE_DHHN2016_NH_BW m. ü. NHN) gültig ab 01.11.2017 234.29
Messstellenuuid 9de0843a-2b79-40e5-b312-31d86e91ce4d
Messwertgeber am Pegel
Geber Messwerte Messzeit
Wasserstand [cm] 232 13.07.2024 14:30 Uhr

Wasserstand [cm]